yangxiaowei

[钢材知识] 舞钢08Ni3DR低温压力容器钢正火+回火的化学成分...

楼主:yangxiaowei2022-08-19 最后回复:yangxiaowei08-19 11:36

回复0 浏览3
yangxiaowei

[钢材知识] 舞钢48Si2Mn2Cr1Mo高强贝氏体耐磨钢交货状...

楼主:yangxiaowei2022-08-10 最后回复:yangxiaowei08-10 11:31

回复0 浏览24
yangxiaowei

[钢材知识] SA387Gr11CL2美标压力容器钢板化学成分力学...

楼主:yangxiaowei2022-07-18 最后回复:yangxiaowei07-18 16:34

回复0 浏览35
yangxiaowei

[钢材知识] 16MnDR低温压力容器钢板的化学成分力学性能分析

楼主:yangxiaowei2022-07-18 最后回复:yangxiaowei07-18 16:24

回复0 浏览45
yangxiaowei

[钢材知识] A517GrB压力容器调制型钢板的化学成分力学性能分...

楼主:yangxiaowei2022-07-18 最后回复:yangxiaowei07-18 14:35

回复0 浏览64
yangxiaowei

[钢材知识] Q245R锅炉压力容器用钢的化学成力学性能执行标准舞...

楼主:yangxiaowei2022-06-29 最后回复:yangxiaowei06-29 14:58

回复0 浏览50
yangxiaowei

[钢材知识] A572Gr50低合金高强钢的品种和在行业的应用

楼主:yangxiaowei2022-06-29 最后回复:yangxiaowei06-29 11:32

回复0 浏览50
yangxiaowei

[钢材知识] 舞钢14Cr1MoR压力容器钢板的化学成分和力学性能...

楼主:yangxiaowei2022-06-29 最后回复:yangxiaowei06-29 11:19

回复0 浏览51
yangxiaowei

[钢材知识] 12Cr1MoV合金钢的化学成分力学性能分析及市场应...

楼主:yangxiaowei2022-06-28 最后回复:yangxiaowei06-28 16:38

回复0 浏览84
李立功

[我的名片] 河南润禄贸易有限公司主营中厚板,容器板,品种钢,李经...

楼主:李立功2022-02-16 最后回复:李立功02-16 14:21

回复0 浏览192
李立功

[钢铁文库] 16MnDR低温容器钢板

楼主:李立功2022-02-16 最后回复:李立功02-16 14:15

回复0 浏览233
wygt015

[钢材知识] 炉壳用钢板Q245LK、Q345LK、Q390LK产...

楼主:wygt0152021-10-28 最后回复:wygt01510-28 18:08

回复0 浏览612
wygt015

[钢铁百科] 钢板命名简介

楼主:wygt0152021-09-17 最后回复:wygt01509-17 17:16

回复0 浏览424
wygt015

[钢材知识] 20CrMnTi力学性能

楼主:wygt0152021-09-17 最后回复:wygt01509-17 17:16

回复0 浏览431
wygt015

[钢铁百科] 20CrMnTi化学成份

楼主:wygt0152021-09-17 最后回复:wygt01509-17 17:15

回复0 浏览531
wygt015

[钢材知识] 20CrMnTi特性及适用范围

楼主:wygt0152021-09-17 最后回复:wygt01509-17 17:15

回复0 浏览519
wygt015

[钢铁百科] 20CrMnTi渗碳钢价格热处理性能特征化学成分

楼主:wygt0152021-09-17 最后回复:wygt01509-17 17:14

回复0 浏览424
李立功

[钢铁文库] 如何用好快手,抖音

楼主:李立功2021-09-10 最后回复:李立功09-10 15:19

回复0 浏览468
steegt

[吐槽段子] 防控不是开玩笑,仙女也要戴口罩。

楼主:steegt2021-08-18 最后回复:steegt08-18 11:15

回复0 浏览594
wygt015

[钢铁文库] Q355NF低合金高强度钢板Q355NF执行标准化学...

楼主:wygt0152021-07-08 最后回复:wygt01507-08 18:42

回复0 浏览457

返回顶部